Motorrijbewijs

Heb je altijd al motor willen rijden en heb je eindelijk de knoop doorgehakt om een rijbewijs te halen? In deze blog vertellen wij je welke rijbewijzen er zijn en wat je moet doen om deze te halen, zodat je goed voorbereid kunt beginnen!

Vanaf 19 januari 2013 zijn de regels voor het behalen van motor rijbewijzen veranderd. Als je voor deze tijd een motor rijbewijs hebt behaald, dan gelden voor jou nog dezelfde regels als toen.

Rijbewijs soorten

A1 rijbewijs (18 jaar tot 20 jaar) max. 11Kw
A2 rijbewijs (20 jaar tot 24 jaar) max. 35Kw (max. 70Kw origineel)
A rijbewijs (24 jaar en ouder) onbeperkt vermogen

Als je 17 jaar bent, mag je het theorie examen afleggen. Als je deze haalt, is dit 1,5 jaar geldig. Als je je theorie examen hebt gehaald of als je je auto rijbewijs al hebt, mag je starten met motor lessen.
Een praktijk examen mag je afleggen vanaf 18 jaar en bestaat uit 2 delen: Voertuigbeheersing en Verkeersdeelneming.

Voertuigbeheersing

Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en wordt gedaan op een afgesloten terrein. In totaal laat je bij het examen Voertuigbeheersing zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar. 

Uit ieder cluster is één oefening verplicht, en doe je uit de clusters twee tot en met vier één oefening extra. Dus: vier verplichte, en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je in totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol afronden. Daarbij voer je in de clusters twee tot en met vier, minimaal één oefening correct uit. Dus je laat de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid. En dat je goed kunt remmen.

Cluster 1

Achteruit parkeren

Het eerste cluster bestaat uit de oefening achteruit parkeren. In deze verplichte oefening loop je aan de rechterzijde van de rijbaan met de motor aan de hand. Daarna parkeer je de motor achteruit in een denkbeeldig parkeervak en zet je de motor op de standaard. Vervolgens haal je de motor weer van de standaard en loop je naar rechts het parkeervak uit.

Cluster 2

Langzame slalom

De verplichte oefening in het tweede cluster is de langzame slalom. Er geldt geen richtlijn voor de snelheid. Gezien de geringe tussenafstand ligt een stapvoets tempo voor de hand. Het gebruik van een slippende koppeling is bij deze oefening verplicht. Van belang is verder de combinatie van juiste bediening, langzaam rijden en het behouden van de balans. Dit alles doe je natuurlijk zonder de pylonen aan te raken!

Wegrijden uit parkeervak

Bij deze keuzeoefening rijd je vanuit stilstand uit een parkeervak weg. Je maakt een haakse bocht en rijdt enkele meters rechtuit. De rijbaanbreedte is drie meter. Het belangrijkste van deze oefening is dat je gecontroleerd een scherpe bocht weet te maken, direct na het wegrijden.

Denkbeeldige acht

Met deze facultatieve oefening laat je zien dat je een complete (denkbeeldige) acht kunt rijden in een rechthoekig kader. Je rijdt met trekkende motor en houdt daarbij een gelijkmatige snelheid aan. Je mag je voetrem gebruiken en eventueel een slippende koppeling.

Stapvoets rechtdoor rijden

Hier is het de bedoeling dat je naast de lopende examinator blijft rijden over een afstand van twintig meter. Er wordt gelet op snelheid, balans en een juiste bediening van de motor. Je maakt gebruik van een slippende koppeling. Je voetrem mag je bij deze keuzeoefening ook gebruiken, maar je houdt je voeten tijdens het rijden op de voetsteunen.

Halve draai (links- of rechtsom)

Als de examinator voor deze oefening kiest dan rijd je met licht trekkende motor op een denkbeeldige rijbaan. Na de tweede pylon maak je in één vloeiende beweging een halve draai naar links of rechts. Je rijdt dan terug naar het startpunt.

Cluster 3

Uitwijkoefening

Cluster drie bestaat uit drie oefeningen, waarvan de uitwijkoefening verplicht is. Bij de uitwijkoefening kom je met vijftig kilometer per uur aanrijden door de poort. Vijftien meter na de poort moet je vóór een denkbeeldig muurtje van pylonen naar links uitwijken. Daarna keer je weer terug naar de eigen weghelft.

Snelle slalom

Bij de snelle slalom zijn zes pylonen opgesteld. Deze slalom neem je bij een snelheid van minstens dertig kilometer per uur met trekkende motor.
Belangrijk is dat het vloeiend en gelijkmatig gebeurt.

Vertragingsoefening

Bij deze optionele oefening trek je vanuit stilstand op om snel te komen tot een snelheid van vijftig kilometer per uur. Je rijdt dan in tenminste de derde versnelling. Na het tweede poortje rem je af tot 30 kilometer per uur en schakel je minimaal één versnelling terug. Daarna rijd je met deze snelheid een slalom om drie pylonen die acht meter uit elkaar staan.

Cluster 4

Noodstop

In het vierde cluster is de noodstop de verplichte oefening. Je rijdt minimaal vijftig kilometer per uur. Na het poortje rem je maximaal om zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Natuurlijk verlies je de controle over de motor niet.

Precisie stop

Bij de precisie stop gaat het erom dat je op een bepaald punt stilstaat. Je rijdt eerst vijftig kilometer per uur en remt beheerst als je het eerste poortje van twee pylonen passeert. Daarna moet je de motor zeventien meter verderop tot stilstand brengen.

Stopproef

Naast de precisie stop kan de examinator ook nog kiezen voor de stopproef als tweede keuzeoefening. Het doel van deze oefening is dat je technisch goed remt. Je schakelt kort voordat je stilstaat terug naar de eerste versnelling. Je hebt een korte remweg.

(Bron: https://www.cbr.nl/motoroefeningen.pp )

Verkeersdeelneming

Het praktijk examen Verkeersdeelneming duurt ongeveer 55 minuten. Hierbij rij je op de weg met de examinator achter je in een auto. Hij let op je kijkgedrag, je plaats op de weg, of je de verkeersregels goed toepast en of je de motor ook in het verkeer goed beheerst.

Haal je je theorie examen en je praktijk examens voordat je 20 jaar bent, dan krijg je een A1 rijbewijs. Dit houdt in dat je een motor mag rijden van maximaal 11Kw. Als je inmiddels 20 jaar bent geworden of je hebt 2 jaar je A1 rijbewijs, dan mag je weer praktijk examen doen voor het A2 rijbewijs, namelijk het examen Verkeersdeelneming. Het A2 rijbewijs houdt in dat je een motor mag rijden van maximaal 35 Kw waarvan het origineel niet hoger is dan 70 Kw. Hiermee bedoelen we dat als je een motor hebt dat vanuit de fabriek 71 Kw is (staat op de papieren) en je voert deze af naar 35 Kw, je deze niet mag rijden omdat het meer dan 70Kw was. Als de motor vanuit de fabriek 70 Kw is en je voert deze af naar 35 Kw, mag het dus wel. Als je het A2 rijbewijs 2 jaar lang hebt, of je inmiddels 24 jaar bent geworden, mag je weer praktijk examen Verkeerdsdeelneming doen voor het A rijbewijs, dit is voor onbeperkt vermogen. Als je 20 jaar of ouder bent, mag je gelijk op voor het A2 rijbewijs en als je 24 jaar of ouder bent mag je gelijk op voor het A rijbewijs. Je hoeft dan dus niet eerst de vorige examen te hebben gedaan. Wel moet je voor een motorrijbewijs het theorie examen hebben gehaald en beide praktijkexamens. 

(Bron: https://www.cbr.nl/brochure.pp?id=155 )

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan langs in onze showroom op de Rietveldenweg 39 in 's-Hertogenbosch!